MiH Student Mentor

- Engagemang, utbyte och utveckling

MiH Students mentorskapsprogram är en årligen återkommande aktivitet med syftet att skapa ett givande utbyte mellan studenter och erfarna personer från näringslivet. Under cirka ett halvår träffas vi för att ta del av varandras erfarenheter, tankar och åsikter. Grundtanken med mentorskapet är att det ska vara ett möte mellan nutid och framtid som präglas av engagemang, utbyte och utveckling.

Att vara adept

Att vara adept är synonymt med att dela. Med mentorn finns det mycket att prata om. En god början är att bekanta sig med varandra, sen ligger fokus ofta på karriär- och studieval. Det kan också handla om att lära känna sina styrkor och svagheter genom de reflektioner man har möjligheten att dela med sin mentor. Vissa möten kan också ha ett mer praktiskt syfte där man diskuterar saker som jobbintervjuer och CV-struktur. Genom att dela med dig av dina åsikter och tankar, vara öppen och lyhörd kan mentorskapet ge dig oerhört mycket.
Här kan du ladda ner ansökningsblanketten, fyll i och skicka till mentor@mih.m.se

OBS! För att bli adept måste du vara medlem i MiH Student

Att vara mentor

Som mentor får du chansen att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper. I din roll som mentor får du träffa och umgås med en engagerad student eller en ung yrkesverksam. Du får ta del av, och hjälpa till i dennes steg ut mot karriären. Du får också ett nätverk av andra mentorer, där ni kan dela med er av era tankar och hämta inspiration från varandra. Vi i MiH Student ser också mentorskapet som ett steg i att göra vår region mer attraktiv och konkurrenskraftig. Genom att skapa kontaktnät mellan generationer av yrkesverksamma så tillvaratar man varandras kompetens och skapar förutsättningar för att unga förmågor stannar kvar i regionen.
Här kan du ladda ner ansökningsblanketten, fyll i och skicka till mentor@mih.m.se

 

Mentorsprogrammet är nu igång för i år, nästa ansökningsprocess blir hösten 2017. Har ni några frågor om mentorsprogrammet är ni välkomna att höra av er till mentor@mih.m.se  

 

 

 

MIHstudent