MiH

Lunch

På Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen tror vi på och älskar det oförutsebara i ett möte.

Kommande event
30 mars
MiH Lunch
Journalist Thomas Mattsson

Omvärldsanalys - hur mår det fria ordet med ett pågående krig i Europa?

10 maj
MiH Lunch
Nätverkslunch

Knyt nya kontakter