MiH

Safari

På Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen tror vi på och älskar det oförutsebara i ett möte.

Kommande event
13 april
MiH Safari
90-års jubileum

Festligheter

08 juni
MiH Safari
MiH Safari

MiH Safari - besök på 3 företag