MiH Workshop med

Affärsjuridik: att göra affärer på rätt sätt.

MiH Academy 2023 Hela kursen

I samarbete med Campus Helsingborg och Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

Affärsjuridik: att göra affärer på rätt sätt. HELA KURSEN DEL 1-5

Föreläsare: Henrik Norinder, universitetsadjunkt

14/9 14.30 – 16.30 DEL 1. AVTALSRÄTT
28/9 14.30 – 16.30 DEL 2. KÖPRÄTT
19/10 14.30 – 16.30 DEL 3. MELLANMANSRÄTT OCH KONKURRENSRÄTT
9/11 14.30 – 16.30 DEL 4. MARKNADSFÖRINGSRÄTT
23/11 14.30 – 16.30 DEL 5. KREDIT- OCH OBESTÅNDSRÄTT

Avtalsrätt

Vi kommer att ta upp frågor som rör avtalslagen och alternativen till lagen. Genomgång av begrepp som partsautonomi, avtalsfrihet och principen pacta sunt servanda. Vi kommer att prata om skillnaden mellan individuella avtal och standardavtal. Vi kommer också att ta upp en diskussion om avtalstolkning och culpa in contrahendo

Köprätt

Köplagen tillämpas vid affärer mellan företag. Vi går igenom vad som avses med befintligt skick, vad som gäller vid felaktig vara, försenad leverans eller om köparen inte betalar i tid, samt stoppningsrätt och betalningsvillkor. Konsumenträttsliga frågor tar vi upp för att se på skillnader mellan lagstiftningen. Vi går även igenom den internationella köplagen.

Mellanmansrätt och konkurrensrätt

Mellanmansrättsfrågor handlar om vilken typ av säljorganisation ett företag kan välja mellan. Vi kommer att prata om agent- och kommissionsavtal, men även återförsäljaravtal. Vi kommer också att gå igenom de konkurrensrättsliga frågor som dyker upp här.

Marknadsföringsrätt

Marknadsföringsrätten berör frågor om god marknadsföringssed, otillåten marknadsföring och sanktioner.

Kredit- och obeståndsrätt

Kredit- och obeståndsrätten behandlar frågor om skulder och bristande kapitaltäckning samt åtgärder innan, under och efter en konkurs.

OBS! Som medlem betalar du 1450 ex moms för hela kursen / 320 för enstaka kurstillfällen. Du får en faktura mailad till dig.

14 september, 2023

Tid

14:00 – 16:30

Plats

Campus Helsingborg

Pris

Bokningen är stängd