Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter hos
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

I samband med införandet av av EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) så vill Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen upplysa våra medlemmar om hur vi behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera medlemskap och deltaganden vid olika event samt fullgöra övriga åtagande som enligt Marknadsföreningen i Helsingborgsregionens stadgar åvilar föreningen gentemot våra medlemmar.

Personuppgiftsansvarig

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid medlemsansökan, vid anmälan till de olika event som Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen anordnar samt vid senare ändringsanmälningar och kontakter.

Personuppgifter som kan behandlas

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress dvs. uppgifter som du själv lämnat till Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen. Personuppgifterna finns i Marknadsföreningen i Helsingborgsregionens medlemsregister.
Vid anmälan till event kan även andra personuppgifter förekomma.

Ändamålen med behandlingen

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen, ditt deltagande vid olika event samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt Marknadsföreningen i Helsingborgsregionens stadgar åvilar oss gentemot dig som medlem. Som medlem får du bl.a. information om medlemsaktiviteter, erbjudanden, kallelser till årsmöten samt annan information om föreningens verksamhet.

Cookies och spårningstekniker

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Utlämnande till annan

Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen, komma att behandlas av annan organisation/samarbetspartner. Detta endast för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser/skyldigheter mot våra medlemmar och som föreligger enligt stadgar, lag eller andra författningar.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att, på begäran, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Det är av största vikt för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen att de personuppgifter som behandlas om dig är korrekta. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att du som medlem ska få bästa möjliga service är det viktigt att du omgående meddelar oss alla förändringar som kan påverka ditt medlemskap.
Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter. I sådant fall kommer ditt medlemskap att upphöra.

Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen.

Sekretess, säkerhet & personuppgifter

Vi förbehåller oss rätten att använda din e-post för utskick av marknadsföring och nyhetsbrev.

Tillämplig lag

  • Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.

Läs mer om behandling av personuppgifter på www.datainspektionen.se