Kommittén för Årets Företag

 

För att uppmärksamma och synliggöra våra framgångsrika företag som genom affärsidén byggt ett starkt varumärke och skapat samarbeten i vår gemensamma region.
Nedanstående kriterier är vägledande.
Verksamhet med långsiktighet och fokus avseende lönsamhet, mångfald, miljö och etik.
Genomsyras av nytänkande och kreativitet. Företaget är en god ambassadör samt har en stark anknytning till regionen.

Gruppens dynamik och kreativitet, skapade en fin plattform för att scanna och välja ut lämpliga kandidater. Listan bestod av flera värdiga företag, men till slut kunde vi enas om fyra. Vi är alla överenens och känner att samtliga är mycket värdiga titeln Årets Företag, MiHGuld 2018.

Lars Friberg: ”Det har varit spännande att få vara med i hela processen, allt från att skapa strukturen kring urvalen, precisera nomineringskriterierna till att välja ut kandidaterna.
Ett rent nöje att få vara med inte minst för att få se alla dessa fina företag, tycker kommittén har lyckats väl i urvalet.”
Louise Modig: ”Det är något alldeles särskilt med människor som har en massa fantastiska idéer och som också förverkligar dem.  Människor som drivs av sin passion, nyfikenhet, skaparlust och tillväxtambitioner.
Jag är väldigt tacksam och glad att få vara med och nominera dessa visionära, entreprenöriella och företagssamma människor som bidrar till att skapa ett attraktivt näringsliv i vår dynamiska region.”
Jan Magnusson: ”Varför är jag med i nomineringskommitén?
Det känns både roligt och meningsfullt att få vara med och hjälpa till att lyfta företag som gör det lilla extra som förebilder i regionen.  
Processen har varit givande på många sätt men inte enkel då regionen har många fina företag. Det är med stor glädje vi konstaterar att alla de 4 nominerade är värdiga utmärkelsen som årets företag.”
Katarina Jönsson: 

Samtliga nominerade kan du läsa om här