Kommittén för Årets Personlighet

Priset tilldelas den person som under året gett positiv uppmärksamhet som inneburit skillnad för regionens utveckling. Vi söker egenskaper som skicklighet, framåtanda samt driftighet. Kandidaterna kan finnas inom forskning, samhällsbyggnad, värdeskapande opinionsbildning, artisteri eller sport.

Denna engagerade samling lyckades snabbt komma till dialog kring uppdraget att hitta spännande kandidater till årets personlighet. Var och en bidrog med sin kunskap och sina erfarenheter och vi hade total enighet kring kommitténs slutliga förslag.

Sara Duran: ”Så positivt att få vara med att lyfta fram och utse kandidater till Årets personlighet, det är inte helt enkelt då det finns många driftiga förebilderi ”Familjen Helsingborg”.

Göran Hellström: ”Att få möjligheten att identifiera och premiera de personer som bidrar till regionens utveckling har varit väldigt stimulerande.Det breda anslaget för urvalet till Årets inspiratör/personlighet har varit särskilt utmanande och krävt stor eftertanke. För min egen del har egenskaperna varit vägledande i arbetet, skicklighet, framåtanda och driftighet”.

Jonas Kanje: ”Få saker är roligare och känns mer meningsfulla än att på olika sätt lyfta fram förebilder och driftiga människor från vårt hörn av världen. Arbetet med att utse kandidaterna till Årets personlighet har varit spännande, roligt, men också svårt. Det finns ju en del att välja bland.”

Eva Hurmik-Larsson: ”Arbetet med att utse lämpliga kandidater till Årets personlighet har varit både svårt och spännande. Det finns så många fantastiska personer i vårt närområde som man vill lyfta fram.”

Röstar gör du här.