MiH Student

Få ett försprång in i arbetslivet. Kanske träffar du din blivande arbetsgivare?

Studentsektionen anordnar event speciellt riktade till dig som studerande. Career Boost – på dessa event lär du dig att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Vi anordnar allt från CV-granskningar till Linkedin-förläsningar. Business Night – här bjuds du in till spännande arbetsplatser för att lära dig mer om olika branscher och yrkesroller. Mentorsprogrammet – du har möjlighet att få din egen mentor som är verksam i näringslivet.

MiH Frukost, nätverksträffar för näringslivet ingår också i detta medlemskap.

Detta ingår:

  • Fritt inträde till Career Boost, Business Night och MiH Frukost.
  • Kostnadsfritt mentorprogram
  • Medlemskapet är gratis.
  • För dig som är studerande vid högskola eller gymnasium.

0 kr

Medlemskapet är gratis

Fullvärdigt medlemskap i Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen för dig som är student.

Får du vårt nyhetsbrev?

Om inte registrera dig längst ned på denna sida, så missar du ingenting!