MiH Guld 2021

Jurygruppsarbete MiH Guld 2021 (för bilder från galan i våras scrolla ner)

Nu har jurygrupperna valt ut vilka 4 kandidater som blir nominerade i respektive kategori. Röstningen pågår från 13 – 30 sept på länkadressen nedan. Vem tycker du ska vinna?

Jurygruppsarbetet – Alla jurygrupper är sammansatt med 5-6 personer (1 styrelseledamot från styrelsen samt andra kunniga inom kategorin.) Efter att nomineringsperioden gått ut väljer jurygruppen ut de 3 starkaste kandidaterna. Sedan är det öppet för allmänheten att rösta fram sina favoriter. Röstningssidan är öppen från 12 – 30 september.

Årets Företag

Priset går till ett företag som genom sitt engagemang skapat en exceptionell och hållbar utveckling för sin verksamhet. Företaget har skapat värdefulla samarbeten och fruktbar utveckling i vår region. 

Nedan kriterier är vägledande:

 • Driver sin verksamhet långsiktigt och hållbart avseende såväl lönsamhet som mångfald, miljö och etik.
 • Genomsyras av nytänkande och kreativitet.
 • Är en god ambassadör och har en stark anknytning till regionen.

Årets Personlighet/Inspiratör

Priset tilldelas en person som under året har skapat positiv uppmärksamhet och har genom sina initiativ
och nytänkande gjort skillnad i vår region.

Nedan kriterier är vägledande: 

 • Vi söker egenskaper som skicklighet, kreativitet, mod och framåtanda
 • Kandidaterna kan finnas inom privat, offentlig verksamhet samt akademi och kultur

Årets marknadsförare

Priset tilldelas den aktör som stått för något extraordinärt inom marknadsföring, kommunikation eller reklam. Det kan handla om ett helt nytt sätt att kommunicera, en kampanj med hög effekt, en unik och kreativ idé eller enträget insiktsbaserat och långsiktigt arbete som gett resultat.

Nedan kriterier är vägledande:

 • Uppnått goda resultat i förhållande till gjord investering
 • Visat på bredden inom marknadsföring och kommunikation
 • Inspirerat andra till bättre marknadsföring genom att visa kunskap, mod och kreativitet i er kommunikation

Årets Nytänkare

Priset tilldelas ett företag som på ett exceptionellt sätt visat på nytänkande och entreprenörskap med förmåga att se nya och innovativa lösningar. Har med energi och kraft drivit förnyelse och på ett övertygande sätt visat förmåga att ställa om.

Nedan kriterier är vägledande: 

 • Mod och kraft att finna nya och hållbara vägar i en föräenderlig värld.
 • Nytänkande, innovation och driv att introducera nya idéer och koncept på marknaden 

Årets Startup

Priset tilldelas en entreprenör eller företag som tagit en ny idé eller nytt koncept från

affärsplan, process och utveckling till färdig produkt eller tjänst. Har vågat testa nya
vägar, erbjudit unika produkter eller tjänster.


Nedan kriterier är vägledande: 

 • Affärsidén är skalbar och kan utvecklas på ett hållbart sätt
 • Affärsidén kan på något sätt förändra marknaden inom sin bransch 

Företaget är relativt nystartat, max 5 år gammalt.

Årets Hjärta

Priset tilldelas en person eller organisation som på ett exceptionellt sätt visat på empati och förmåga att sätta sig in i andra personers situation för att skapa förändring och nå ett högre mål. 

Nedan kriterier är vägledande:

 • Har överträffat i förmågan att vara lyhörd och förstå andras situation och behov.
 • Personen/organisationen kan t.ex. ha gjort en stor insats för sin personal, sina kunder eller samhället i stort.

Vid frågor om jurygruppsarbetet kontakta Maria Wellving 0706-583006.

TACK till alla er som gjort MiH Guld 2021 möjlig – partners, medlemmar, nominerade och gäster!
Styrelsen för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Se alla bilder från evenemanget nedan: