Styrelsen

Våra styrelsemedlemmar är med och utvecklar Marknadsföreningen genom att aktivt arbeta med programpunkter, kommunikation, partnerrelationer etc. Uppdraget är helt ideellt men leder å andra sidan till många nya och spännande möten, både för dig personligen och för din verksamhet.

Ordförande

Nina Åkerlund

Vice Ordförande / Kassör

Fredrik Landgren

Ledamot

Olle Olofsson

Ledamot

Monica Frisk

Ledamot

Marcus Claesson

Ledamot

Martin Ragnvid

Ledamot

Oliver Titikic

Ledamot

Sara Sellerfors

Ledamot

Magnus Axelsson

Verksamhetsansvarig

Maria Wellving

Ordförande MiH Student

Emma Huczkowsky