Ordförande

Kristian Johansson

Impius Utvecklings AB
kristian@impius.se
+46709584702
www.impius.se

Vice ordförande

Sara Linander

Promostyl Scandinavia
sara@promostyl.eu
+46702718820
www.promostyl.eu

Ledamot

Acke Salem

Edument Group AB
acke@edument.se
+46735071463
www.edument.se

Ordförande studentsektionen

Julia Fonsell

Studerande
student@mih.m.se
+46768538386

Ledamot

Jan Abrahamsson

Sopcat

Ledamot

Nina Åkerlund

FENA PR & Event
nina@fenapr.se
+46708 65 55 11
www.fenapr.se

Ledamot

Savas Gulhan

s.gulhan@hbforum.se
0704-42 39 38

Ledamot

Rasmus Jakobsson

Ledamot

Mats Boson

Affärsmäklarna Borgelin & von Porat
mats@affmak.se
www.affmak.se

Ledamot

Karin Hofko

Yara AB
karin.hofko@yara.com
+46706723512
www.yara.com

Ledamot

Anna Fjellner

Skånetrafiken
fjellneranna@gmail.com
+46768285811
www.skanetrafiken.se

Ledamot

Andreas Eriksson

Ledamot

Sara Bengtsson

Sanqora

Ledamot

Åsa Herbst

Valberedning

Marknadsföreningens valberedning består av fem ledamöter, Jerker Jacobsson (ordförande), Ann-Sofie Malmgren, Thorsten Karlén, Katarina Jönsson och Magnus Morell.

Valberedningens syfte är att säkerställa att det finns en ordförande och ledamöter till styrelsen som kan utveckla föreningen enligt antagna stadgar, visioner och mål. Vi jobbar aktivt under hela året även om det största arbetet ligger under hösten och fram till årsmötet i februari. Vi utgår från att styrelsen ska bestå av lika många kvinnor som män samt att det finns ledamöter från olika yrken, branscher och geografiska områden i regionen. Vidare är mångfaldskriteriet ett viktigt inslag i rekryteringen.

Ta därför kontakt med oss redan idag och berätta vem du tycker passar in i rollen som styrelseledamot! På så vis kan vi tillsammans fortsätta att mötas i det oförutsebara!

Kontakta oss