Ordförande

Kristian Johansson

Impius Utvecklings AB

ordf@mih.m.se

Vice ordförande

Sara Linander

Promostyl Scandinavia

Ledamot

Acke Salem

Edument Group AB

Ordförande studentsektionen

Julia Fonsell

Studerande

Ledamot

Jan Abrahamsson

Sopcat

Ledamot

Nina Åkerlund

FENA PR & Event

Ledamot

Savas Gulhan

Moonstar Städ & Internservice

Ledamot

Rasmus Jakobsson

Room Republic AB

Ledamot

Mats Boson

Affärsmäklarna Borgelin & von Porat

Ledamot

Karin Hofko

Yara AB

Ledamot

Andreas Eriksson

Helsingborgs Hamn

Ledamot

Sara Bengtsson

Sanqora AB

Ledamot

Özlem Tan

HR chef

Ledamot

Åsa Herbst

Å Herbst Organsation o Ledning AB

Ledamot

Anna Fjellner

Skånetrafiken

Valberedning

Marknadsföreningens valberedning består av fem ledamöter, Jerker Jacobsson (ordförande), Ann-Sofie Malmgren, Thorsten Karlén, Katarina Jönsson och Magnus Morell.

Valberedningens syfte är att säkerställa att det finns en ordförande och ledamöter till styrelsen som kan utveckla föreningen enligt antagna stadgar, visioner och mål. Vi jobbar aktivt under hela året även om det största arbetet ligger under hösten och fram till årsmötet i februari. Vi utgår från att styrelsen ska bestå av lika många kvinnor som män samt att det finns ledamöter från olika yrken, branscher och geografiska områden i regionen. Vidare är mångfaldskriteriet ett viktigt inslag i rekryteringen.

Vi vill väldigt gärna ha tips på personer som vill engagera sig i styrelsearbetet, ett väldigt inspirerande och viktigt uppdrag. Som styrelsemedlem är du med och utvecklar Marknadsföreningen genom att aktivt arbeta med programpunkter, kommunikation, partnerrelationer etc. Uppdraget är helt ideellt men leder å andra sidan till många nya och spännande möten, både för dig personligen och för din verksamhet. Ta därför kontakt med oss redan idag och berätta vem du tycker passar in i rollen som styrelseledamot! På så vis kan vi tillsammans fortsätta att mötas i det oförutsebara!

Kontakta oss