Ordförande

Viktor Pansell

Rådgivare
TRR

ordf@mih.m.se

Ledamot

Annelie Andréason

WizardatWork

Ordförande studentsektionen

Julia Nilsson

Studerande

Ledamot

Jonathan Pramborn

Room Republic AB

Ledamot

Marcus Claesson

Studio-e

Ledamot

Maria Wellving

Trackinvent

Ledamot

Maria Rödlund

Säljchef
Tryckservice i Ängelholm AB

Ledamot

Bengt Thorn

CEO
Thorn Creative Agency

Ledamot

Oliver Titikic

Aurix

Ledamot

Monica Frisk

Projektledare

Valberedning

Marknadsföreningens valberedning består av fem ledamöter, Jerker Jacobsson (ordförande), Ann-Sofie Malmgren, Thorsten Karlén, Katarina Jönsson och Magnus Morell.

Valberedningens syfte är att säkerställa att det finns en ordförande och ledamöter till styrelsen som kan utveckla föreningen enligt antagna stadgar, visioner och mål. Vi jobbar aktivt under hela året även om det största arbetet ligger under hösten och fram till årsmötet i februari. Vi utgår från att styrelsen ska bestå av lika många kvinnor som män samt att det finns ledamöter från olika yrken, branscher och geografiska områden i regionen. Vidare är mångfaldskriteriet ett viktigt inslag i rekryteringen.

Vi vill väldigt gärna ha tips på personer som vill engagera sig i styrelsearbetet, ett väldigt inspirerande och viktigt uppdrag. Som styrelsemedlem är du med och utvecklar Marknadsföreningen genom att aktivt arbeta med programpunkter, kommunikation, partnerrelationer etc. Uppdraget är helt ideellt men leder å andra sidan till många nya och spännande möten, både för dig personligen och för din verksamhet. Ta därför kontakt med oss redan idag och berätta vem du tycker passar in i rollen som styrelseledamot! På så vis kan vi tillsammans fortsätta att mötas i det oförutsebara!

Kontakta oss