Ordförande

Nina Åkerlund

Ägare av
FENA PR & Event, Eventplanering, catering och projektledning

ordf@mih.m.se

Vice ordförande

Maria Wellving

Trackinvent

Ledamot

Annelie Andréason

WizardatWork

Ledamot

Felix Bygdemark

Creative Director, Comotion Studio

Ledamot

Marcus Claesson

VD, Studio-e

Ledamot

Olle Olofsson

VD, Svenska Odlarlaget

Ledamot

Martin Ragnvid

Regional Försäljningschef, Carlsberg Sverige

Ledamot

Oliver Titikic

CEO & Founder, AURIX-LAW

Ledamot

Monica Frisk

Projektledare

Ledamot

Pernille Nielsen

Student och kommunikationskonsult, Campus Webbyrå

Ledamot och kassör

Fredrik Landgren

Tidigare kontorschef Swedbank, tillgänglig för ledaruppdrag

Ledamot

Magnus Axelsson

Valberedning

Marknadsföreningens valberedning består av fem ledamöter, Jerker Jacobsson (ordförande), Ann-Sofie Malmgren, Thorsten Karlén, Katarina Jönsson och Magnus Morell.

Valberedningens syfte är att säkerställa att det finns en ordförande och ledamöter till styrelsen som kan utveckla föreningen enligt antagna stadgar, visioner och mål. Vi jobbar aktivt under hela året även om det största arbetet ligger under hösten och fram till årsmötet i februari. Vi utgår från att styrelsen ska bestå av lika många kvinnor som män samt att det finns ledamöter från olika yrken, branscher och geografiska områden i regionen. Vidare är mångfaldskriteriet ett viktigt inslag i rekryteringen.

Vi vill väldigt gärna ha tips på personer som vill engagera sig i styrelsearbetet, ett väldigt inspirerande och viktigt uppdrag. Som styrelsemedlem är du med och utvecklar Marknadsföreningen genom att aktivt arbeta med programpunkter, kommunikation, partnerrelationer etc. Uppdraget är helt ideellt men leder å andra sidan till många nya och spännande möten, både för dig personligen och för din verksamhet. Ta därför kontakt med oss redan idag och berätta vem du tycker passar in i rollen som styrelseledamot! På så vis kan vi tillsammans fortsätta att mötas i det oförutsebara!

Kontakta oss