Årets Personlighet 2019

Vi säger hej till Bo Nilsson – Årets Personlighet 2019

Hur känns det?

”Så hedrande och kul att få denna utmärkelse i en region som ligger i framkant inom mina hjärtefrågor hållbarhet, mångfald och genomförande av de Globala målen. Redan 2015 såg vi behovet av nya samarbeten över de synliga och osynliga gränserna i vårt samhälle för att kunna skapa en hållbar morgondag för oss och kommande generationer. Allt fler förstår nu att samhällsnytta och affärsnytta numera hänger samman. Många har varit med att bygga den unika plattform som A Sustainable Tomorrow representerar, dessa personer delar jag med största glädje priset med.” Bo Nilsson

Kommitténs nominering är:

Med den årligt återkommande hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow har grundaren skapat en modern och unik mötesplats med de Globala målen som grund.

Här sammanstrålar människor från hela samhället med olika bakgrund, kompetenser och erfarenheter för att skapa hållbara och långsiktiga resultat. Genom sitt engagemang i A Sustainable Tomorrow, det sociala företaget Mitt Liv och det internationella projektet Kanelbullen visar Bo hur vi tillsammans konkret kan bidra till positiv samhällsutveckling.

MiH kriterier för årets personlighet/inspiratör är:

MiH-Guld för årets personlighet/inspiratör tilldelas den person som under året gett positiv uppmärksamhet åt nordvästra Skåne. Genom sina personliga egenskaper såsom skicklighet, framtidsinriktat arbete och driftighet har årets inspiratör/samhällsbyggare/personlighet gjort skillnad för regionens utveckling.