Lotta Hahn

Vi välkomnar Lotta som ny medlem,

Lotta är arkitekt och konceptutvecklare. Hennes specialitet är att designa butikskoncept och ta fram sortimentsstrategier. Lotta jobbar även med framtidsforskning och sammanställer olika områden som hon kan anlitas för om man vill ha djupare insikt.
Vem vet, kanske vi i MiH kommer att få ta del av en sådan presentation. Håll ögon och öron öppna, eller varför inte kontakta Lotta direkt på: www.lottahahn.se