Matz Törnqvist

Varför är du medlem i MiH?
Jag vill att Jobbklar Sverige ska vara den naturliga länken för företagare som behöver rekrytera medarbetare eller hitta nya samarbetspartners, och då är MIH:s frukostklubb och det oförutsebara mötet rätt plats att vara på.

Din drömföreläsare på Frukostklubben?
Zlatan
Johan Eriksson, Akilovs försvarsadvokat
Petter Stordalen

Vad gör du på din lediga tid?
Med alla kundintensiva möten jag har under en arbetsvecka, är vinterbad på min lediga tid som bomull för själen.

Visa medlemssida