MiH Valberedning

Vi säger hej till Valberedningen

Vem är ni?
Vi i valberedningen heter Jerker Jacobsson (ordförande), Ann-Sofie Malmgren, Magnus Morell och Katarina Björnsdotter. Vi gillar det personliga mötet och gärna i sammanhang där man knyter nya kontakter, nätverkar och skapar dynamik

Varför MiH?
MiH är för oss en i särklass fantastisk plattform för att skapa nya kontakter, vidga sitt nätverk och få inspiration. MiH är mötesplatsen där det oförutsedda uppstår och det vill vi värna om.

Vad jobbar ni med just nu?
Valberedningens syfte är att sammanställa en bra styrelse till MiH som säkerställer en dynamisk utveckling av MiH.
Att marknadsföreningen skall fortsätta vara en spännande mötesplats i regionen där människor möts och det oförutsedda uppstår. Arbetet i föreningen drivs av en styrelse och bygger helt på ideella krafter. Just nu pågår jobbet med att sätta samman kommande styrelse som ska ta föreningen vidare in i 2020-talet. Många möjligheter men även utmaningar kommer att stå på agendan. Vill du, eller känner du någon, som vill engagera sig lite extra och ingå i styrelsen? Vi lovar många och spännande möten!

Vi i valberedningen vill gärna ha kontakt med dig eller få dina tips.
Hör av dig till:
Jerker Jacobsson (ordförande i valberedningen), jerker.jacobsson@ch.lu.se
Ann-Sofie Malmgren, annsofie.malmgren@gmail.com
Magnus Morell, magnus.morell@swedbank.se
Katarina Björnsdotter, katarina.bjornsdotter@handelskammaren.com