Oliver Titikic

Vem är jag ?
Mitt namn är Oliver Titikic. Jag är 24 år, studerar affärsjuridik på Lunds universitet och driver tre bolag. Juristbyrån AURIX, varumärkesbyrån HOPI och kreativa studion ZMILE. Jag har nyligen fått stipendiet “Kompassrosen” av Konungens Stiftelse för ungt ledarskap. Det är en otroligt stor ära att få ta emot detta stipendium. Jag har tidigare varit elitsimmare och simmat för Helsingborgs simsällskap. För mig är det väldigt viktigt att ge tillbaka till samhället, att man hjälps åt och att man tar hand om varandra.

Varför gick du med i styrelsen?
Jag gick med i styrelsen för att ge tillbaka till samhället, för att skapa broar mellan äldre och yngre där vi hjälper varandra framåt och utvecklas tillsammans. Jag vill gärna att vi lär oss av varandra, men samtidigt hjälper varandra när vi stöter på problem i olika former. Jag vill gärna arbeta för att MIH ska bli en plattform som är öppen och där vi hjälper varandra i framtiden – MIH ska vara som en extra familj. Jag vill även att hjälpa studenter att få fler möjligheter, och att hjälpa dem ut i arbetslivet.

Vad jobbar jag med ?
Jag driver 3 bolag, jag älskar entreprenörskap. För mig är entreprenörskap en konst, där jag kan skapa min egna värld och där jag kan påverka den värld vid lever i. Ett bra exempel är AURIX juristbyrån.
AURIX har en vision att göra juridiken mer tillgänglig för alla, juridiken ska inte vara en klassfråga, alla ska kunna ha råd att få juridisk hjälp. Jag vill vara med och modernisera en traditionell bransch och bryta dess normer. På AURIX är vi just nu 10 anställda. Vi har tre erfarna jurister, resterande är juriststudenter. Tillsammans skapar vi en familjär företagskultur, en för alla, alla för en. Juriststudenterna får testa på juridiken i ett tidigt stadium, och kan på så sätt hitta sin praktiska nisch under sin studietid med hjälp av de erfarna juristerna. Vi på AURIX håller även kurser på Yrkeshögskolor i hela landet.

Läs mer om Oliver här: https://www.mynewsdesk.com/se/konungens-stiftelse-ungt-ledarskap/pressreleases/entreprenoeren-oliver-titikic-fraan-helsingborg-faar-kompassrosstipendiet-2020-foer-juridiskt-nytaenkande-2992440