Partnerskap MiH-Guld 2019

Castellum

Varför är ni partners till MiH-Guld?

Varje dag går cirka 250 000 människor till jobbet i våra fastigheter. Vår decentraliserade organisation ger god kunskap om varje lokal marknad, nära relationer till kunderna och stor förståelse för deras verksamheter.
Castellums organisation med lokal närvaro i Helsingborg ger närhet till kunderna och korta beslutsvägar. Medarbetarna inom Castellum arbetar nära marknaden vilket ger en naturlig möjlighet att känna till kundens nuvarande och framtida behov. Kunderna kan därmed erbjudas lokaler anpassade efter behov, god personlig service samt snabba besked. Som en av de största fastighetsägarna i Helsingborg samarbetar Castellum med kommunen samt engagerar sig i lokala nätverk, som t ex företagarföreningar, för att som en aktiv samhällsbyggare skapa attraktiva arbetsmiljöer för kunderna.

Engagemanget Marknadsföreningen och MiH guld är just ett sådant nätverk som ger oss en bra plattform att
träffa företagare och beslutsfattare.

Matts Borgström,
Affärsområdeschef