Dags för summering av 2020

Årsmöte för medlemmar i MiH

 • 2021-02-16 18:00:00 2021-02-16 20:00:00 Europe/Stockholm Årsmöte för medlemmar i MiH  Marknadsföreningens medlemmar kallas till årsmöte tisdag den 16 februari Den 16 Februari kl. 18.00 kommer vi hålla årsmöte för året … <a href="https://mih.m.se/program/arsmote-for-medlemmar-i-mih-2/">Fortsätta</a> Livesänding från Sea U info@mih.m.se
 Marknadsföreningens medlemmar kallas till årsmöte tisdag den 16 februari

Den 16 Februari kl. 18.00 kommer vi hålla årsmöte för året 2020. Mötet kommer ske digitalt för alla medlemmar via Zoom. Medlemmar ur styrelsen samt valberedningen livesänder från vår nya mötesplats Sea U. Anslutning och registrering sker fån 17.45.

Programmet för årsmötet innehåller bland annat: 

 • Året 2020 i korthet
 • Presentation av styrelsen 2021 med ny ordförande och nya ledamöter
 • Våra mål och planer för 2021

Se dagordning enligt våra Stadgar-MiH.nedan.

Vi ser fram emot årsmötet där vi får möjlighet att träffa er medlemmar (digitalt) och inleda året 2021 tillsammans!

Välkomna!

Dagordning vid Årsmöte för MiH 2020

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
 2. Val av sekreterare.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisionsberättelsen.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av styrelse
  1. Ordförande 1 år
  2. Ledamöter 1 år
  3. Ev suppleanter 1 år 
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av ledamöter i valberedningen.
 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
 12. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet.
 13. Övriga frågor, som av styrelsen uppsatts på föredragningslistan.
 14. Mötet avslutas

 

Observera att detta arrangemang endast är för medlemmar!

 • Datum:
  16 feb 2021
 • Läge:
  Livesänding från Sea U
 • Pris:
  Endast för medlemmar i MiH.

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

Fyll i alla fälten som krävs