Rapport från årsmöte

Med en härlig mingeltallrik inledde vi en trevlig samvaro.
Kristian Johansson hälsade välkomna och till ordförande valdes Annika Siegel.
Kristian redogjorde för året som gått och fokuseringen på kostnadsmassan som det tagits krafttag kring med bland annat att vi inte längre har någon kontorsanställd.
Det innebär i sin tur större belastning på styrelsen och Kristian bad medlemmar om att dels ha förståelse men också gärna vara med och bidra då vi behöver allt stöd för att jobba vidare.
Kristian berättade om MiH Guld som blivit en framgång och tackade samtliga partners som gjort detta möjligt.
Partners är en viktig plattform och vi känner oss väldigt glada för det förtroende som vi har. Fokus på att knyta fler partnerkontakter och även vinna nya medlemmar såväl som att vi får tillbaka och behåller gamla medlemmar är en viktig grund i arbetet.
Sara Bengtsson redogjorde för ekonomin och Anneli Ödén konstaterade att räkenskaper och annat gjorts på korrekt sätt.
Nya ledamöter valdes in och styrelsen får förstärkning av Maria Rödlund, Bengt Thorn och Magnus Adenskog.
Efter mötet fyllde många på sina glas och vi stannade kvar och pratade framtid.

Årsredovisningen finns tillgänglig MiH 2018 års