Rapport från AW på Edument

 

Tack alla som var med och bidrog till en fantastiskt trevlig och dynamisk AW på Edument, som så generöst upplåtit sina nya lokaler och bjöd på mumsiga hamburgare och goda drycker.

Närmre 40 medlemmar och gäster anslöt sig till eftermiddagen som inleddes med att vi fick kunskaper om Edument som är ett av vår regions mest snabbväxande och spännande företag.

Därefter berättade MiHs valberedning som representerades genom ordförande Jerker Jacobsson och Thorsten Karlén, om arbetet som nu inletts inför verksamhetsåret 2019. Nina Åkerlund från styrelsen var bollplank och berättade med stor inlevelse om vad styrelsearbetet innebär. Utmaningen för alla i styrelsen är att jobba för MiH ungefär 30 timmar i månaden och samtidigt vara kreativt framtidsspanande. Belöningen är att känna att man utvecklas tillsammans med styrelsen och med alla medlemmar. Ninas sammanfattning; Det är som att få likasinnade arbetskamrater med kontakter som man aldrig skulle fått på egen hand.

Ordförande Kristian Johansson ledde därefter samtalet om verksamheten och den förändring i aktiviteter som skett i höst. MiH vänder sig till företag och människor i regionen, som är intresserade av att nätverka i frågor som rör näringsliv, utveckling, samhällsutveckling, utbildning av människor i och för regionen. Marknadsföreningen vänder sig till dig som vill höja blicken och du förstår att genom detta engagemang kommer du att få  mer långsiktig avkastning på din insats. Marknadsföreningen vill vara en naturlig knutpunkt mellan näringsliv, studenter och samhället.

MiH kommer fortsatt att ha de större sammanhangen, med möjlighet till mingel och otvunget nätverkande i kombination med någon relevant och inspirerande input. MiH kommer också att ha mindre sammankomster för specifika grupper (Bransch, funktion, etc.) med ett ibland förutbestämt innehåll. MiH kommer att vidareutveckla sitt mentorsprogram, i syfte att hjälpa till att stärka företagens behov av kompetens. MiH kommer att förstärka sin närvaro på Campus. MiH kommer att ha sammankomster på olika platser och olika tider i regionen.

MiH kommer också att hitta samverkansformer med andra nätverk, det viktiga är inte det egna nätverket, det viktiga är att bidra till utveckling

Återkopplingar från medlemmar och olika diskussioner: 

Trogna frukostklubbdeltagare saknar kontinuiteten i att regelbundet komma till Dunkers varje fredagsmorgon, ett event som numera sker en gång i månaden. Samtidigt finns förståelse för att förnyelse krävs när fler organisationer såsom idrottsklubbar och banker erbjuder såväl frukost- som lunchträffar. Att ett 80-tal medlemmar kommer på frukostmötena tidiga fredagsmornar konstaterades ändå vara väldigt bra jämfört andra mötesplatser i jämförbara städer. Studenternas betydelse för verksamheten betonades bland annat från Edument som är helt beroende av att kunna rekrytera unga välutbildade studenter. Medlemskap och utformning av Ambassadörer för föreningen pratade vi också om. Hur ser vi till att nå ut i hela regionen fick vi också fin input i. 

Sammanfattningsvis hade vi ett riktigt trevlig AW med väldigt öppna samtal och härlig input om färdriktningen för Marknadsföreningen i Helsingborg.