Rapport från Hannah Stanton

En underbar morgon med kvittrande fåglar och dagsljuset som började komma fram. Ett förväntansfullt sorl spred sig när nybryggt kaffe och den sedvanliga frukostfrallan dukades fram.

Hannah Stanton berörde oss alla. På ett personligt sätt delade hon med sig av sitt dagliga jobb. Fantastiska mål som Hannah inledde med att 2030 skall bli året då den nya generationen får växa upp på en planet när extrem fattigdom inte längre finns.
Vi fick ta del av enkla ting som skapar en bättre värd som att le vänligt och säga hej, men också att tänka efter ordentligt när vi konsumerar. Ett plagg som vi köper måste vi använda minst 80 gånger för att vi ska sudda ut avtrycket på vår planet.
Med en inlevelse som genererade insikter berättade Hannah sedan om den person hon mött på en färja. En person som visar upp sitt pass och säger att detta är det enda jag kommer att ha kvar. Mitt land sjunker och finns snart inte mer. Mitt pass är då det enda som jag har kvar. Var ska jag bo vad ska jag till höra vem är jag då?. Ett möte som tumlade om och som har skapat en vilja till förändring.

Agenda 2030 har sin utgångspunkt i 5 P’n.

PEOPLE – PLANET – PROSPERITY – PARTNERSHIP – PEACE

Vi kom sedan tillbaka till Sveriges utmaningar i denna måluppfyllelse. Hannah skalade ner dess till 4 konkreta punkter:
– Ohållbara produktions och konsumtionsmönster
– Ökande ojämlikhet
– Otillräckliga åtgärder på klimatområdet
– Säkerställa samhällsnyttig och cirkulär ekonomi

Vi fick även ta del av hur vi ska nå målen och i synnerhet gäller det att finna GEMENSAMMA lösningar.

Vill du veta mer hur du kan bidra och vad du kan göra, så gå in på www.thegoals.org.

Efter Hannah fick vi ta del av I am Fashion’s tankar. Filippa och Jasmine representerade företaget som byggs upp på att återanvända, förändra och integrera. Mer om detta kommer vi snart att få ta del av.

Avslutningsvis spelad Robin Erixon två egna låtar som han använde hela sig till. Fötterna fixade synten, händerna gitarren och rösten sången tillsammans med kroppen. En härlig avslutning.

Varmt tack till våra generösa och viktiga utställare, Helhetsakademin och Brottsofferjouren som skänkte presenter till vårt lotteri.

Tack för en härlig morgon!