Rapport från Ledarskapsnätverk

I eftermiddag var det dags för den andra Ledarskapsnätverksträffen arrangerat av Petra Bondesson från ASPEKT ledarskap och Özlem Tan från MiH .
Eftermiddags tema var ”Feedback”
Petra delade in alla i olika grupper där vi fick diskutera b la Vad är Feedback?
Intressanta diskussioner i de indelade grupperna men också bra forum av alla deltagare i grupp som helhet.
Özlem visade oss ett schema där vi diskuterade vad är generell och specifik feedback, positiv samt negativ. Och utifrån det delade med sig sina erfarenheter hur han använder sig utan denna teknik på sina kollegor.
Vi fick dessutom arbeta kring korrigerande feedback med ett ska JAG budskap. Detta fick vi också
praktiskt träna på med att vi alla valde en verklig situation där vi både fick vara den som ger feedback men också vara den som tar emot.
Tusen tack till Özlem och Petra för en mkt inspirerande eftermiddag och ett stort tack till alla deltagare som deltog i eftermiddagens aktivitet.
Vi ser fram emot nästa ledarskapsnätverk träff. Håll utkik på www.mih.m.se