Rapport från ledarskapsnätverk

Härlig och förväntansfull stämning när Özlem Tan, initiativtagare, hälsade oss alla välkomna. Özlem inledde med insikten att man är ledare i så många olika sammanhang. Som förälder, som organisatör av något, som projektledare, som chef och i många andra sammanhang. Detta forum är tänkt att vara som en möjlighet att ventilera, prova och diskutera olika delar av sitt ledande.

Özlem lämnade över stafettpinnen till Petra Bondesson som driver sitt eget bolag Aspekt som jobbar med att hjälpa och coacha företag och ledare i sina olika roller. Framförallt handlar det enligt Petra om hållbarhet och Inkludering.
Varje gång man ska leda något är det viktigt att tänka efter i vilket sammanhang man befinner sig. Ledarskap handlar om att hitta vilka vi själva är och vilka medarbetarna är för att skapa förståelse och grund i sin ledning.

Vi fick börja med speed-dating för att lära känna varandra. Det var svårt att hinna med alla eftersom vi blev så nyfikna och ville veta mer om varandra. Men vi kände att detta forum kan bli en möjlighet att möta andra ledare och söka hjälp samt utbyta erfarenheter i en öppen miljö.

Özlem delade sedan in oss 2 och två för grupparbete. Till uppgift fick vi att ta fram 5 st ämnen var som vi vill gå djupare in i. Sedan var det dags att dubblera oss och komma överens om vilka 5 av de sammanlagt 10 ämnena som vi ville gå vidare med. Slutligen skulle samtliga grupper tillsammans skala ner till 10 ämnen som vi totalt skulle jobba vidare med. Med kreativitet, öppenhet och inkluderande lyckades vi snabbt och smidigt få ihop 10 sammanlagda ämnen!

Vi fick också en stund för eftertanke och reflektion, vilket alltid är en viktig bit i allt ledarskap. Petra gick igenom Kompetenstrappan och många fick insikt i ny förståelse för hur vi tänker och fungerar. För att bli en riktigt bra ledare måste man utveckla sig som person och vara öppen för olika insikter.

Vi avslutade med intressanta samtal om skillnader mellan män och kvinnor. Vad man ska ge feed-back på – är det beteende eller prestation eller kanske båda. Att vara tydlig kändes som viktigt för oss alla och att feed-back är bra när det är relaterat till målen som satts upp. vi diskuterade fortsättning på detta forum. Skall det vara slutet eller öppet? Hur ofta? och en hel del annat.
En enkät fyllde vi i och MiH återkommer med sammanställning och vidare framtid för detta nätverk. Håll ögon och öron öppna!

Tack för en synnerligen väl genomförd eftermiddag! Tack Petra, Özlem och alla som var med och bidrog. Det är tillsammans vi skapar det oförutsebara!