Rapport från lunch med Eva Vati

Via95 serverade en fantastisk kummel som vi njöt av och stämningen och sorlet tog fart.

När sedan Acke introducerade Eva blev uppmärksamheten omedelbar. Eva med oss tillbaka i hennes historia då hon som liten flicka i början av 90-talet fick förstå att pga av föräldrarnas arbetslöshet blev det ingen utlandssemester det året. Efter diskussioner kring köksbordet förstod Eva och hennes bror att de måste hjälpa till om det skulle bli en resa. Det var startskottet till att Eva redan som 13-åring började jobba med att dela ut reklam, sälja kvällsposten, städa sena kvällar tillsammans med föräldrarna. De lyckades tillsammans att tjäna ihop tillräckligt så att de kunde resa iväg till Europa. Det sammanfattar Eva med att genom att ha en VISION om att kunna resa och PASSION om teamwork med MISSION om att finna pengar genom att jobba. De tre orden VISION – PASSION -MISSION är grunden till att lyckas med att nå sina drömmars mål.

En annan drivkraft kom av att Eva en gång ”överförde” ett samtal mellan sin mamma och dennes chef. Chefen talade om att hon var väldigt glad för att hon hade råd till sin frihet och kunnat skilja sig från sin man när äktenskapet inte fungerade längre.
Det gjorde att Eva bestämde sig för att skaffa sig en bra utbildning och göra karriär så att hon aldrig skulle behöva känna sig beroende av någon annan. Hon utbildade sig till ingenjör och blev sedan tidigt chef på ett läkemedelsbolag 24 år gammal. Eva blev invald i en styrelse 32 år gammal. Nu har hon tagit steget och startat eget och valde att avsluta sin anställning som Hållbarhetschef på Ework Group som är ett Nordiskt marknadsledande konsultföretag.

För 10 år sedan fick Eva en dröm och en längtan om att jobba för FN. Hur hon skulle ta sig dit visste hon inte. Genom att använda sin kreativitet och hitta sin egen väg ledda hon sig själv till FN. Hon har gått i FN skolor och studerat hur organisationen arbetar och fått förståelse hur stort, komplext, politiskt och svårt det är. Eva berättade också att FN handlar upp varor och tjänster för ca 160 miljarder svenska kronor per år. Vi fick veta att Sverige är 6:e största bidragsgivande land till systemet – 12 miljarder SEK/år men att vi är dåliga på att göra affärer. Vi ligger på plats 78 av alla länder som gör affärer med FN. Vårt grannland Danmark är inte lika stora bidragsgivare men de är 5:e största land som gör affärer med FN. Det var grunden till att Eva började intressera sig för FN marknaden med siktet inställt på att Sverige skulle kunna ta sig in på den marknaden.

Hösten 2015 gick 193 länders ledare samman och enades om en agenda. Att utrota fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och lösa klimatkrisen till år 2030. Agendan består av 17 mål med 169 delmål och mätpunkter.
Målen kan generera 12 trillioner dollar till år 2030. Det ger många affärsmöjligheter.

Det mål Eva jobbar med och som hon drivs av är mål nr 5 – jämlikhet. Eva visade sedan tre exempel på hur mycket bättre företag går om de har jämställd ledning.

1. I en studie utförd av McKinsey 2018 och som täcker över 1000 företag i 12 länder där de mätte ekonomisk prestanda utifrån lönsamhet och avkastning visar att:
+ De mest jämställda bolagen har 21 % större sannolikhet att ha bättre lönsamhet och 27 % högre avkastning än de minst jämställda bolagen i samma bransch.
+ Företag med etnisk/kulturell mångfald i ledningsgrupper var 33% mer benägna att ha branschledande lönsamhet.
+ Företag som uppvisar sämst på jämställdhet & etnisk/kulturell mångfald var 29 % mindre benägna att uppnå över genomsnittlig lönsamhet.

2. Nordea har analyserat ca 11 000 börsbolag världen över 2009 – 2017
Resultat på den rapporten är:
+ Bolag med en kvinnlig verkställande direktör eller kvinnlig styrelseordförande gav en årlig avkastning på 25 % att jämföras med MSCI world Index som visar 11 %.

3. Framtidsfeministen som drivs av Sandra Bourbon, erbjuder världens första jämställda sparande i svenska bolag. Det betyder bolag som är jämställt med minst 40/60 i högsta ledningen. Hennes portfölj presterar bättre än snittet på börsen och klår Stockholmsbörsens index med 73 % sedan start 2015.

Sverige ligger i topp gällande mest jämställda länder och jämställt företagande. Studier visar dock att först 2039 kan vi räkna med att börsbolagens ledningsgrupper är jämställda om utvecklingstakten fortsätter i samma tempo som nu.
Andelen jämställda svenska börsbolag ökar i antal, från 39 till 47, och utgör nu 14% av börsbolagen. Styrelserna i svenska storbolag kan nå jämställdhet redan 2020.
Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Världens länder tittar på oss. Vi ger världen hopp om en jämställd framtid.

När Eva började skriva och föreläsa om att jämställdhet driver ekonomin, nådde hennes artiklar genom hashtaggs ända fram till FN. Det var så det kom sig – att Eva kom till FN!

Det hela börjar med en dröm – en vision. Eva uppmanade oss att våga tro på vår dröm och att våga hitta vår väg. När vi gör det och lyssnar på vår inre röst, det är också då de oväntade stora möjligheterna dyker upp.