Rapport från samtal om Demokrati med Patrik Lundberg

Vilken härligt oförutsebar morgon!

Ginger levererade en härlig smoothiebawl, en wake-up shot och mumsig kanelkaka. Sorlet från alla förväntansfulla deltagare fyllde rummet med en härlig stämning. När Patrik Lundberg sedan levererade tankar kring Demokrati och den faktiska betydelsen, fick vi alla tankeställare.

Näringslivet är den faktor Patrik vill framhålla som den viktigaste katalysatorn för allas lika värde. Man letar efter rätt kompetens, inte efter ytliga attribut.  Näringslivet älskar klassresor och näringslivet blickar alltid framåt. Näringslivet intresserar sig för vart du är på väg, inte lika mycket vad de kommer ifrån.

Klyftan mellan landsbygd och städer är också en intressant faktor. På landsbygden finns sällan några större val. Du går i skolan som finns och till vårdcentralen som erbjuds. I städer har du större valmöjlighet. Men internet har skapat medvetande och öppnat många möjligheter för människor som annars inte hade haft tillgång till informationen.

Patrik pratade också om betydelsen av samtal och att lyssna och tar upp skolmassakern i Columbine 1999, då två elever sköt ihjäl tolv ungdomar och en lärare och ytterligare många skadade. Ryktet som spreds vara att Marilyn Manson var inspirationskällan. Då Marilyn Manson fick frågan vad han skulle vilja säga till ungdomarna som gjort detta, svarade han att han inte skulle säga någonting. Han skulle istället lyssnat på dem, för det var uppenbarligen ingen som gjort.

Förutfattade meningar var också något som Patrik ägnade tid åt. Inte minst sina egna upplevelser och omgivningens antagande om och frågor kring utseende eller om han gillar ris. Rasism pratas det mycket om. Som tex Pippis pappa eller chokladbollar – vad man får säga och inte säga. Men riktig rasism är det få som tar upp.

Tonen på internet tycker Patrik är tråkig. Men oftast handlar det nog snarare om missförstånd med det skrivna ordet och tar upp som exempel sin egen chat-grupp med kamrater och hur missförstånd lätt kan uppstå. Det personliga mötet är så viktigt.

Vi fick också ta del av Patriks minnen från mellanstadiet då en högstadieelev skulle praktisera i mellanstadiet. Barnens skräck inför detta eftersom alla i högstadiet gärna mobbade mellanstadieeleverna. Det visade sig vara en hyvens kille som  verkligen engagerade sig och hjälpte till, dessutom skrev han fantastiskt bra i skoltidningen och Patrik hade honom sedan som förebild. Den personen är idag partiledare för Sveriges 3:e största parti. Här fyllde Patrik på med att extrempartierna kan liknas vid en folkrörelse som tex arbetarrörelsens och fackrörelsens uppkomst. Mittenpartierna måste bli bättre på att argumentera, synas och höras.

Avslutningsvis anser Patrik att det viktigaste är balansen mellan marknadsekonomin och statens inflytande och tar upp Norge som en bra förebild.

Bo Nilsson kom och berättade om sitt (och familjens) projekt Kanelbullen som startades för 30 år sedan. Projektet är inriktat på att utbilda barn i Sydafrika. Hela projektet byggdes upp av att resa runt och bjuda på just nybakta kanelbullar. Ett tillvägagångssätt som visade sig vara mycket effektivt. Att få en nybakad fortfarande varm riktigt härlig kanelbulle har startat många goda tankar.  Vi var många som gärna swischade en slant till 123 032 00 28 för att hjälpa till med utbildningsprojekt. Utbildning är nyckel till en bättre värd. 

Therese från MiH Student berättade sedan om mentorsprogrammet som drar igång nu. Många studenter har anmält sig och du är varmt välkommen att skriva till mentor@mih.m.se och anmäla ditt intresse som mentor. Du är behövd!

Tack för en härlig morgon säger vi och avslutar med de ord som vi tänkte på när vi skulle formulera vad ordet demokrati betyder för oss.