Valberedningen har ordet

 

Marknadsföreningens valberedning består av fem ledamöter:

Jerker Jacobsson (Ordförande): Administrativ chef på Lunds universitet, Campus Helsingborg

Ann-Sofie Malmgren: Regional Marketing Manager på Doro AB

Thorsten Karlén: Enhetschef med ansvar för destinationsutveckling, turism och evenemang, Landskrona stad.

Katarina Jönsson: Regionchef Sydsvenska Industri- Och Handelskammaren

Magnus Morell: Kontorschef Privat Helsingborg Swedbank

Valberedningens syfte är att säkerställa att det finns en ordförande och ledamöter till styrelsen som kan utveckla föreningen enligt antagna stadgar, visioner och mål.

Vi jobbar aktivt under hela året även om det största arbetet ligger under hösten och fram till årsmötet i februari. Vi utgår från att styrelsen ska bestå av lika många kvinnor som män samt att det finns ledamöter från olika yrken, branscher och geografiska områden i regionen. Vidare är mångfaldskriteriet ett viktigt inslag i rekryteringen.

Vi vill väldigt gärna ha tips på personer som vill engagera sig i styrelsearbetet, ett väldigt inspirerande och viktigt uppdrag. Som styrelsemedlem är du med och utvecklar Marknadsföreningen genom att aktivt arbeta med programpunkter, kommunikation, partnerrelationer etc.

Uppdraget är helt ideellt men leder å andra sidan till många nya och spännande möten, både för dig personligen och för din verksamhet. Ta därför kontakt med oss redan idag och berätta vem du tycker passar in i rollen som styrelseledamot. Eller är det kanske just du som skulle passa in?

Låt oss tillsammans mötas i det oförutsebara!

Mail oss på valberedningen@mih.m.se