MiH Workshop med

Olika talare inom hållbarhet

AST – Hållbarhetskonferens

Den 15 september 2023 är det dags för den tionde upplagan av A Sustainable Tomorrows hållbarhets- och framtidskonferens med livesändningar på hubbar runt om i landet.

Tillsammans med Öresundskraft, SPP, HIK och HIF arrangerar Marknadsföreningen en hubb. Den 15 september 2015 samlades världens ledare i FN-skrapan i New York och klubbade igenom världens största och kanske viktigaste projekt: Att vi till år 2030 ska ha utrotat fattigdom, minskat ojämlikheter och löst klimatkrisen. Nu har vi nått halvlek i denna avgörande match och har fakta och upplevelser som kan mätas. Teorier har mött verkliga förutsättningar som nu ger bättre beslutsunderlag, samtidigt som tiden och resurserna minskat.

Programinnehåll

På årets konferens är målet att ge kunskap om vad disruption innebär och hur disruptivt tänkande kan appliceras på olika verksamheter. Vi har inte tid att ta små steg, det är bara sju år kvar till 2030. Nu är det dags för disruption, som är årets fokusområde. Det är dags att etablera nya arbetssätt och affärsmodeller. Nya samarbeten. En växel till efter innovation. Disruption är ett sätt att göra saker radikalt annorlunda, det kan röra sig om detaljer eller om helheter, om affärsmodeller såväl som politik. Det disruptiva tankesättet kan appliceras på allt från inkludering till produktinnovation och har internationellt visat sig ge stor affärsnytta.

Huvudtalare

  • Fredrik Reinfeldt – Global omvärldsanalys
  • Johan Rockström – Professor och klimatexpert
  • Märtha Rehnberg – Medgrundare av DareDisrupt
  • Linnéa Claeson – Samhällsdebattör

15 september, 2023

Tid

08:00 – 15:30

Plats

Radisson Blu

Pris

Bokningen är stängd