Köpvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor för “MiH”  Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen  [843002-3559]

Allmänt

  • ”MiH” Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen med Org.nr 843002-3559  säljer medlemskap och biljetter för event som föreningen ordnar. Alla frågor om, eller anspråk p g a, evenemangen och dess genomförande skall riktas till MiH. Köpeavtalet är underkastat rättsreglerna i svensk lagstiftning. Avtalet är bindande för båda parter först när MiH har registrerat och mottagit betalning. MiH får lov att kommunicera digitalt med biljettköparen via e-post och SMS.

Betalning

  • All kommunikation mellan dig och betaltjänsterna sker i krypterad form. Kortinformation skickas direkt till kortleverantören och sparas inte av MiH.

Biljetten

  • När du bokar dig till ett event får du ett bekräftelsemeddelande direkt att du är bokad till eventet. I dagsläget får du dock ingen bekräftelse till din mejl utan du uppger enbart ditt namn vid entrén.

Återbetalning

  • MiH ansvarar för att återbetala biljetter om evenemanget ställts in. Köpt biljett kan inte återlösas eller bytas mot annan biljett. Observera att biljett som betalats direkt vid bokningstillfället betraktas som köpt.
  • Distansavtalslagen gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter.

Inställt evenemang

  • Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Ett evenemang anses vara inställt om evenemanget inte alls genomförs. Ändringar i datum, delvis genomfört evenemang och liknande utgör inte ett inställt evenemang. I händelse av inställt eller flyttat evenemang hänvisas du att kontakta MiGR för frågor om återlösen av biljetter.

Reklamation

  • Alla former av reklamation som rör evenemanget ska riktas direkt till MiH. Om du är missnöjd med något i samband med ditt biljettköp är du välkommen att kontakta MiH på info@mih.m.se.

Förbehåll

  • MiH förbehåller sig för eventuella fel gällande priser och slutsålda evenemang. MiH förbehåller sig rätten att annullera utfärdade biljetter mot återbetalning av biljettens pris samt avgifter.

Sekretess, säkerhet & personuppgifter

  • I samband med din beställning godkänner du att MiH använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. MiH kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig. Vi förbehåller oss rätten att använda din e-post för utskick av marknadsföring och nyhetsbrev.

Tillämplig lag

  • Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.

Får du vårt nyhetsbrev?

Om inte registrera dig längst ned på denna sida, så missar du ingenting!