Valberedningen

Valberedningens syfte är att säkerställa att det finns en ordförande och ledamöter till styrelsen som kan utveckla föreningen enligt antagna stadgar, visioner och mål. Mångfaldskriteriet ett viktigt inslag i rekryteringen. Vi utgår från att styrelsen ska bestå av lika många kvinnor som män samt att det finns ledamöter från olika yrken, branscher och geografiska områden i regionen.

Vi vill väldigt gärna ha tips på personer som vill engagera sig i styrelsearbetet, ett väldigt inspirerande och viktigt uppdrag. kontakta oss gärna och berätta vem du tycker passar in i rollen som styrelseledamot! På så vis kan vi tillsammans fortsätta att mötas i det oförutsebara!

Ledamot

Charlotte Kreuger

Ledamot

Nicholas Jönsson

Ledamot

Malin Thörnwall

Får du vårt nyhetsbrev?

Om inte registrera dig längst ned på denna sida, så missar du ingenting!