MiH Guld

Näringslivsgalan MiH Guld är regionens största gala och där prisas fina prestationer inom det regionala näringslivet samt förtjänta personer och organisationer. Utmärkelsen hette ursprungligen Måns Bock-priset när det skapades 1966 och ändrade sedan namn till Guldkärnan 1999. Sedan 2018 går galan under namnet MiH Guld och pris ges till kategorierna enligt nedan.

Jurygruppsarbetet – Alla jurygrupper är sammansatta med 5-6 personer (1 styrelseledamot från MiH styrelse samt andra kunniga inom kategorin.) Allmänheten får under en period skicka in sina nomineringar med motivering och detta lämnas över till jurygrupperna. Efter att nomineringsperioden gått ut väljer jurygruppen ut de fyra starkaste kandidaterna.

Policy tidigare nominerade:

Generell utgångspunkt är att det ska ha gått tre år mellan nomineringarna. Undantag kan göras om extraordinära insatser gjorts som medför en märkbar förändring.

Policy partnerföretag till Marknadsföreningen:

Godtas om nomineringen är externt inskickad (alltså inte av jurygrupperna eller av styrelsemedlemmar i Marknadsföreningen) samt om företaget anses gjort extraordinära insatser som medfört en märkbar förändring.

Generellt för alla nominerade företag gäller att de ska ha svarta siffror (undantaget kategorin start-up), arbeta utifrån tydliga hållbarhetsmål samt ha en samhällsfrämjande verksamhet. 

Röstning

Rösterna från jurygrupperna viktar hälften av rösterna.

Rösterna från allmänheten viktar hälften av rösterna.

Årets Företag

Priset går till ett företag som genom sitt engagemang skapat en exceptionell och hållbar utveckling för sin verksamhet. Företaget har skapat värdefulla samarbeten och fruktbar utveckling i vår region. 

Nedan kriterier är vägledande:

 • Driver sin verksamhet långsiktigt och hållbart avseende såväl lönsamhet som mångfald, miljö och etik.
 • Genomsyras av nytänkande och kreativitet.
 • Är en god ambassadör och har en stark anknytning till regionen.

Årets Personlighet/Inspiratör

Priset tilldelas en person som under året har skapat positiv uppmärksamhet och har genom sina initiativ
och nytänkande gjort skillnad i vår region.

Nedan kriterier är vägledande:  

 • Vi söker egenskaper som skicklighet, kreativitet, mod och framåtanda
 • Kandidaterna kan finnas inom privat, offentlig verksamhet samt akademi och kultur

Årets marknadsförare

Priset tilldelas den aktör som stått för något extraordinärt inom marknadsföring, kommunikation eller reklam. Det kan handla om ett helt nytt sätt att kommunicera, en kampanj med hög effekt, en unik och kreativ idé eller enträget insiktsbaserat och långsiktigt arbete som gett resultat.

Nedan kriterier är vägledande:

 • Uppnått goda resultat i förhållande till gjord investering
 • Visat på bredden inom marknadsföring och kommunikation
 • Inspirerat andra till bättre marknadsföring genom att visa kunskap, mod och kreativitet i er kommunikation

Årets Nytänkare

Priset tilldelas ett företag som på ett exceptionellt sätt visat på nytänkande och entreprenörskap med förmåga att se nya och innovativa lösningar. Har med energi och kraft drivit förnyelse och på ett övertygande sätt visat förmåga att ställa om.

Nedan kriterier är vägledande: 

 • Mod och kraft att finna nya och hållbara vägar i en föräenderlig värld.
 • Nytänkande, innovation och driv att introducera nya idéer och koncept på marknaden 

Årets Startup

Priset tilldelas en entreprenör eller företag som tagit en ny idé eller nytt koncept från

affärsplan, process och utveckling till färdig produkt eller tjänst. Har vågat testa nya
vägar, erbjudit unika produkter eller tjänster.


Nedan kriterier är vägledande: 

 • Affärsidén är skalbar och kan utvecklas på ett hållbart sätt
 • Affärsidén kan på något sätt förändra marknaden inom sin bransch 

Företaget är relativt nystartat, max 5 år gammalt.

Årets Hjärta

Priset tilldelas en person eller organisation som på ett exceptionellt sätt visat på empati och förmåga att sätta sig in i andra personers situation för att skapa förändring och nå ett högre mål. 

Nedan kriterier är vägledande:

 • Har överträffat i förmågan att vara lyhörd och förstå andras situation och behov.
 • Personen/organisationen kan t.ex. ha gjort en stor insats för sin personal, sina kunder eller samhället i stort.

Vid frågor om jurygruppsarbetet kontakta Maria Wellving 0706-583006.

Får du vårt nyhetsbrev?

Om inte registrera dig längst ned på denna sida, så missar du ingenting!