Historia

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen grundades 1933 och är landets näst äldsta
marknadsförening. En sådan historia inspirerar och förpliktigar! I Sverige finns ett trettiotal
marknadsföreningar och vår förening har under sin 90-åriga verksamhet tillhört de livaktigaste i
landet.

Föreningen bildades som Hälsingborgs Reklamförening och var därmed särskilt inriktad mot reklam
och marknadsföringsbranschen. Enligt den förste ordföranden, Carl Ravén, bidrog föreningen särskilt
till förståelsen mellan reklamköpare och reklamsäljare på ett synnerligen lyckat sätt. Föreningens
medlemsantal och betydelse växte snabbt och oroligheter och världskrig satte inte stopp för
föreningens frammarsch. Redan startåret 1933 förekom föreningen flitigt i Helsingborgs Dagblad och
många möten hölls på Grand Hotel och Hotel Mollberg och julfesterna på Parapeten blev också en
tradition och ”var legendariska”.

Vid ingången av 1990 hade medlemsantalet för första gången överstigit 600 personer. Det fanns i
Sverige 30 marknadsföreningar med sammanlagt nästan 11 000 medlemmar. Stockholm låg i täten
med 2850 medlemmar, Göteborg med 1438, därefter följde Malmö med 700 och Helsingborg med 672.

Alla marknadsföreningar i Sverige delade ut priser till förtjänta personer, företag eller
organisationer. I Helsingborg delades Måns Bock-priset ut under många år. År 1999 döptes emellertid
priset om till GuldKärnan och från 2018 heter priset MiH Guld. Priser som Årets Företag och Årets
Personlighet med flera delas ut årligen under festliga former på regionens största näringslivsgala som
arrangeras av Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen och går under namnet MiH Guld.

Föreningen i dess nuvarande tappning

Marknadsföreningen i dess nuvarande tappning grundades till stor del med hjälp av ordförande Hans
Nelson och hans styrelse. Då myntades ”Frukostklubben” och Marknadsföreningen erbjöd event med
föreläsningar varje fredag på Dunkers kulturhus. Eventen var oerhört välbesökta, ofta med över 300
personer. Föreningen hade inte längre en inriktning mot reklambranschen utan programmet vände
sig till en bredare publik i näringslivet. Helsingborgs framåtanda var välkänt utanför regionens gränser
och andra marknadsföreningar inspirerades av Helsingborgs frukostklubb med dess välbesökta event
såsom Marknadsföreningen i Halland.

Två gånger har Marknadsföreningen vunnit utmärkelsen Årets Marknadsförening, år 2006 och 2010.

Nutid – MiH
Då vi lever i en spännande region med mängder av intressanta företag med kunniga företagare har vi
märkt att våra medlemmar är speciellt intresserade av det som händer här och nu och i vår region.
Därför vill vi att våra event i stor utsträckning ska ha en lokal anknytning och gärna belysa det som
händer i regionen, men även att har ett hållbarhets- och innovationsfokus. Detta utan att tappa
globalt fokus. Vi strävar mot ett ”Glokalt” fokus och eventen ska framförallt bidra med ”det senaste”
och så klart nytänkande! Vi har ett nära samarbete med Campus Helsingborg, inte minst via vår egen
studentsektion MiH Student och vårt mentorsprogram.

Vår uppgift är att bevaka och lyfta fram de frågor som berör och kan stimulera entreprenörskapet.
Men också att göra det enklare för företagare, både små och stora och från olika branscher, att kunna
träffas under enkla former för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och inspireras. MiH erbjuder
den självklara mötesplatsen för nytänkande, kompetensutveckling och affärsnytta.
I MiH tror vi på och älskar det oförutsebara i ett möte. Mötet kanske bara blir en handskakning men
det kan också leda till ett längre, givande utbyte mellan två eller flera. Oavsett är det i mötet som allt
startar.

Föreningens syfte idag enligt stadgarna är:
”att samla människor som har ett intresse av regionens näringsliv, samhällsutveckling samt
högre utbildning. Föreningen ska främja möten, samtal och utveckling.”