Om MiH

Kontakter för framgång

På Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen tror vi på och älskar det oförutsebara i ett möte! Mötet kanske bara blir en handskakning men det kan också leda till ett längre, givande utbyte mellan två eller fler. Oavsett är det i mötet som allt startar! På MiH samlas vi från näringslivet som tror att vi tillsammans kan skapa en starkare och mer attraktiv region!

Kunskaper för framgång

På marknadsföreningen knyter vi inte bara värdefulla kontakter utan föreningen vill även ge medlemmarna kunskaper för framgång. Vi träffas ca varannan vecka på MiH Frukost för att ”frukostmingla”, nätverka och lyssna till föreläsare i toppklass inom olika ämnen som rör hållbar affärsutveckling såsom entreprenörskap, marknadsföring, kommunikation, innovationer, trendspaningar mm. I vårt program ingår även andra programpunkter såsom Nätverksluncher, Hackatons, Partnerluncher och sist men inte minst Näringslivsgalan MiH Guld. Vi tror att samarbete och erfarenhetsutbytet mellan företag inom Helsingborgsregionen och föreningens medlemmar är nyckeln till en starkare region!

MiH Student

Marknadsföreningen bygger dessutom viktiga broar mellan studentvärlden och näringslivet. Alla event är öppna för våra studentmedlemmar och vår studentsektion anordnar även event specifikt för våra studentmedlemmar. Mentorsprogrammet är oerhört omtyckt och ger även det försprång in i näringslivet liksom inblick i studentvärlden för våra adepter.

Nytänkande

Nytänkande innebär inte att allt hela tiden förändras men det innebär att vi ständigt har våra tentakler ute för att spana in senaste trender och tendenser. Vi vill hjälpa och inspirera dig att tänka i nya banor och prova nya saker. Vi tror nämligen att det är en väldigt viktig ingrediens för utveckling och tillväxt.

Kompetensutveckling

Ibland har vi event för att bara träffas, knyta nya kontakter och ha en god stund tillsammans. Men vid nästan alla våra event har vi fokus på någon form av kompetensutveckling. När du deltar på något av våra event vill vi att du ska uppleva att du på något vis har förstärkt din kompetens. Vi vill möjliggöra kompetensutveckling.

Affärsnytta

Vi vill vara med och skapa nytta för dina affärer. Det innebär inte att vi nöjer oss med att det görs affärer mellan våra medlemmar. Om det händer blir vi naturligtvis både stolta och glada. Men affärsnytta för oss kan lika gärna vara att du inspireras och tar till dig nya kunskaper som leder till att du faktiskt utvecklar hela din affärsmodell. Om vi kan bidra till det, ja, då blir vi riktigt glada!

90 år av historia

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen grundades 1933 och är därmed landets näst äldsta marknadsförening. En sådan historia inspirerar och förpliktigar! Föreningen bildades som Hälsingborgs Reklamförening och var därmed särskilt inriktad mot den branschen. Enligt den förste ordföranden, Carl Ravén, bidrog föreningen särskilt till förståelsen mellan reklamköpare och reklamsäljare på ett synnerligen lyckat sätt.

Föreningens syfte idag är att: samla människor som har ett intresse av regionens näringsliv, samhällsutveckling samt högre utbildning. Föreningen ska främja möten, samtal och utveckling.

Årsberättelser och stadgar