MiH Workshop med

Affärsjuridik: att göra affärer på rätt sätt.

MiH Academy 2023

I samarbete med Campus Helsingborg och Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

Affärsjuridik: att göra affärer på rätt sätt.

Föreläsare Henrik Norinder, universitetsadjunkt

Del 2: Köprätt

Köplagen tillämpas vid affärer mellan företag. Vi går igenom vad som avses med befintligt skick, vad som gäller vid felaktig vara, försenad leverans eller om köparen inte betalar i tid, samt stoppningsrätt och betalningsvillkor. Konsumenträttsliga frågor tar vi upp för att se på skillnader mellan lagstiftningen. Vi går även igenom den internationella köplagen.

OBS! Som medlem betalar du 1450 ex moms för hela kursen / 320 för enstaka kurstillfällen. Du får en faktura mailad till dig.

28 september, 2023

Tid

14:30 – 16:30

Plats

Campus Helsingborg

Pris