MiH Workshop med

Affärsjuridik: att göra affärer på rätt sätt.

MiH Academy 2023

I samarbete med Campus Helsingborg och Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

Affärsjuridik: att göra affärer på rätt sätt.

Föreläsare Henrik Norinder, universitetsadjunkt

Del 1: Avtalsrätt

Vi kommer att ta upp frågor som rör avtalslagen och alternativen till lagen. Genomgång av begrepp som partsautonomi, avtalsfrihet och principen pacta sunt servanda.

Vi kommer att prata om skillnaden mellan individuella avtal och standardavtal. Vi kommer också att ta upp en diskussion om avtalstolkning och culpa in contrahendo.

OBS! Som medlem betalar du 1450 ex moms för hela kursen / 320 för enstaka kurstillfällen. Du får en faktura mailad till dig.

14 september, 2023

Tid

14:30 – 16:30

Plats

Campus Helsingborg

Pris

Bokningen är stängd

Får du vårt nyhetsbrev?

Om inte registrera dig längst ned på denna sida, så missar du ingenting!