MiH Guld 2023

Årets Företag

Priset går till ett företag som genom sitt engagemang skapat en exceptionell och hållbar utveckling för sin verksamhet. Företaget har skapat värdefulla samarbeten och fruktbar utveckling i vår region. 

Nedan kriterier är vägledande:

 • Driver sin verksamhet långsiktigt och hållbart avseende såväl lönsamhet som mångfald, miljö och etik.
 • Genomsyras av nytänkande och kreativitet.
 • Är en god ambassadör och har en stark anknytning till regionen.

Årets Personlighet/Inspiratör

Priset tilldelas en person som under året har skapat positiv uppmärksamhet och har genom sina initiativ
och nytänkande gjort skillnad i vår region.

Nedan kriterier är vägledande:  

 • Vi söker egenskaper som skicklighet, kreativitet, mod och framåtanda
 • Kandidaterna kan finnas inom privat, offentlig verksamhet samt akademi och kultur

Årets marknadsförare

Priset tilldelas den aktör som stått för något extraordinärt inom marknadsföring, kommunikation eller reklam. Det kan handla om ett helt nytt sätt att kommunicera, en kampanj med hög effekt, en unik och kreativ idé eller enträget insiktsbaserat och långsiktigt arbete som gett resultat.

Nedan kriterier är vägledande:

 • Uppnått goda resultat i förhållande till gjord investering
 • Visat på bredden inom marknadsföring och kommunikation
 • Inspirerat andra till bättre marknadsföring genom att visa kunskap, mod och kreativitet i er kommunikation

Årets Nytänkare

Priset tilldelas ett företag som på ett exceptionellt sätt visat på nytänkande och entreprenörskap med förmåga att se nya och innovativa lösningar. Har med energi och kraft drivit förnyelse och på ett övertygande sätt visat förmåga att ställa om.

Nedan kriterier är vägledande: 

 • Mod och kraft att finna nya och hållbara vägar i en föräenderlig värld.
 • Nytänkande, innovation och driv att introducera nya idéer och koncept på marknaden 

Årets Startup

Priset tilldelas en entreprenör eller företag som tagit en ny idé eller nytt koncept från

affärsplan, process och utveckling till färdig produkt eller tjänst. Har vågat testa nya
vägar, erbjudit unika produkter eller tjänster.


Nedan kriterier är vägledande: 

 • Affärsidén är skalbar och kan utvecklas på ett hållbart sätt
 • Affärsidén kan på något sätt förändra marknaden inom sin bransch 

Företaget är relativt nystartat, max 5 år gammalt.

Årets Hjärta

Priset tilldelas en person eller organisation som på ett exceptionellt sätt visat på empati och förmåga att sätta sig in i andra personers situation för att skapa förändring och nå ett högre mål. 

Nedan kriterier är vägledande:

 • Har överträffat i förmågan att vara lyhörd och förstå andras situation och behov.
 • Personen/organisationen kan t.ex. ha gjort en stor insats för sin personal, sina kunder eller samhället i stort.